Institutt for Familiepolitikk (IFP) er en uavhengig internasjonal sivil organisasjon grunnlagt i 2001, med spesiell rådgivende status i ECOSOC i FN, som har som oppgave å fremme og forsvare familieinstitusjonen og dens medlemmer.

For å få tilgang til ønsket IFP område plasser markøren på kartet og klikk to ganger