Institutt for Familiepolitikk (IFP) er en uavhengig internasjonal sivil organisasjon grunnlagt i 2001, med spesiell rådgivende status i ECOSOC i FN, som har som oppgave å fremme og forsvare familieinstitusjonen og dens medlemmer.

Fremme studier og analyser av familieinstitusjonen og dens medlemmer ved å bidra med forslag, alternativer og løsninger på de forskjellige problemene.

Bidra til større bevisstgjøring av samfunnet og den offentlige forvaltning vedrørende rollen til familien.

Bidra til å fremme kvinner sosialt og kulturelt, forsvare mindreårige og pensjonister.

Anmelde overgrep mot familien og / eller dens medlemmer.

Utvikle og koordinere samarbeidsprosjekter med private og offentlige institusjoner på både nasjonalt og internasjonalt nivå og da spesielt med henblikk på Den Europeiske Union og Latin-Amerika.

Bidra til å fremme dialog mellom kulturer og mellom personer, foreninger og / eller nasjonale eller internasjonale enheter ved å etablere et nettverk for dette.