Institutt for Familiepolitikk (IFP) er en uavhengig internasjonal sivil organisasjon grunnlagt i 2001, med spesiell rådgivende status i ECOSOC i FN, som har som oppgave å fremme og forsvare familieinstitusjonen og dens medlemmer.

PERSONLIGE DATA

For å motta rapporter om IFP, vær så snill å fylle neste skjema. Takk :
Navn: Etternavn: E-Mail: