Institutt for Familiepolitikk (IFP) er en uavhengig internasjonal sivil organisasjon grunnlagt i 2001, med spesiell rådgivende status i ECOSOC i FN, som har som oppgave å fremme og forsvare familieinstitusjonen og dens medlemmer.

Instituttet for familiepolitikk (IFP) er en uavhengig, verdslig organisasjon som ikke er bundet til hverken den offentlige forvaltning, politiske partier eller religiøse organisasjoner.

IFP ble stiftet på grunnlag av et initiativ fra en gruppe personer som var blitt klar over at omsorg for familien allerede hadde blitt en del av familiehjelpen (heldigvis er ikke-offentlige organisasjoner som retter seg mot å begrense marginalisering av de svakeste i familien stadig vekk blitt mer effektive) og vitenskapen (gjennom universitetsinstitutter, forskninglegater, etc.), men at, på en annen side, det fantes et stort vakuum når det gjaldt å fremme og forsvare familien overfor samfunnet og overfor staten, hvor det var spesielt viktig å få i stand vekselvirkninger mellom forskjellige familieenheter både på nasjonalt og internasjonalt nivå. For å dekke dette tomrommet ble Instituttet for familiepolitikk (IFP) stiftet i år 2000.

Vårt oppdrag er derfor å fremme og forsvare familieinstitusjonen og dens medlemmer, gjennom bevisstgjøring av samfunnet og de offentlige etater, initiativ til samarbeidsprosjekter og økt koordinering av disse spørsmål mellom nasjonale og internasjonale institusjoner og familieforeninger.

Instituttet har som internasjonal målsetning å utvikle dets virke innen den Europeiske Union og Latin-Amerika og derfor har instituttet kontakt med liknende enheter i forskjellige europeiske og latinamerikanske land.

Instituttet ønsker å være en initiativtaker for gjennomføring av ekte familiepolitikk på alle politiske nivå (lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt). For å nå dette målet utfører instituttet stadig vekk analyser om hvordan det står til med familien i dens forskjellige dimensjoner og hvor det søker å gjøre de aktuelle og fremtidige hovedproblemer klare. På samme måte presenterer instituttet alternativer til og løsninger på disse problemene.

IFP er også bærer av ambisjonen om å hjelpe andre familieorganisasjoner med saksgang og analyse av levedyktigheten til deres krav overfor de respektive offentlige myndigheter. Målet er ikke å erstatte det arbeidet de forskjellige organisasjonene utfører på deres respektive områder (utdanning, ekstra støtte til store familier, balansen mellom arbeidsliv og familieliv, osv.), men å bidra med støtte som kan hjelpe disse organisasjonene til å bedre utføre deres jobb som pressgruppe for mer effektiv familiepolitikk. Instituttet forsøker å nå dette målet på en rekke forskjellige virkeområder: utarbeidelse av studier og analyser, rådgivning via internett, organisering av seminarer og fora, utveksling av erfaringer og spredning av den beste praksis, osv.